Studium wykonalności

Studium wykonalności to dokument oznaczający ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny przez racjonalne i obiektywne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych. Dodatkowo studium wykonalności zawiera element określający niezbędne zasoby, jakie są potrzebne do prawidłowej realizacji projektu.

Zespół AM HR sp. z o.o. posiada doświadczenie niezbędne do podjęcia pracy nad studium wykonalności dla każdego rodzaju projektu. Liczba zrealizowanych zleceń klientów pozwala na prawidłowe sporządzenie dokumentacji oraz dostosowanie studium wykonalności do aktualnych wymagań merytorycznych i formalnych.

Liczba zrealizowanych projektów przez zespół AM HR sp. z o.o. pozwala na profesjonalne sporządzenie i doradztwo w zakresie sporządzania studium wykonalności, bez względu na rodzaj beneficjenta i zakres prowadzonej działalności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

AM HR Sp. z o.o

ul. Grunwaldzka 7
73-110 Stargard Szczeciński

Tel. 606 704 163

email: biuro@am-hr.pl

formularz kontaktowy

mapka