Strategie marketingowe

Strategia marketingowa stanowi reakcję na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów. Jest to reakcja przedsiębiorstwa na konieczność uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Strategie marketingowe są istotne dla każdego momentu działalności przedsiębiorstwa.

Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa może obejmować następujące działania:

 • sformułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa,
 • ocenę szans rynkowych,
 • wybór docelowych rynków działania marketingowego,
 • segmentację rynku,
 • zaprogramowanie instrumentów marketingowych.

Na podstawie zdobytych doświadczeń we współpracy z klientem podejmujemy następujące działania:

 1. Analizujemy zasoby firmy (odnosząc się do zasobów rzeczowych, ludzkich, finansowych i organizacyjnych),
 2. Dokonujemy określenia Kluczowych Czynników Sukcesu w branży,
 3. Identyfikujemy konkurentów firmy (w zależności od rodzaju działalności i rynków docelowych),
 4. Przeprowadzamy benchmarking firmy w odniesieniu do wybranych konkurentów (na rynku krajowym i/lub zagranicznym)
 5. Opracowujemy warianty strategii marketingowych, które wykorzystują potencjał firmy i uwzględniają możliwości w otoczeniu firmy,
 6. Dokonujemy wyboru określonej strategii,
 7. Przygotowujemy plan działań.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem działań w zakresie strategii marketingowych zapraszamy do kontaktu.

AM HR Sp. z o.o

ul. Grunwaldzka 7
73-110 Stargard Szczeciński

Tel. 606 704 163

email: biuro@am-hr.pl

formularz kontaktowy

mapka