Biznes plany

Biznes plan jest dokumentem zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Biznes plan może być sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, a także w odpowiedzi na potrzeby zewnętrzne tj. pozyskanie źródeł finansowania inwestycji. Elementami biznes planu są między innymi: analiza finansowa, analiza rynku i analiza SWOT.

AM HR sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu biznes planów na potrzeby pozyskiwania źródeł finansowania w zakresie dotacji unijnych. Biznes plany tworzone przez AM HR są zgodnie z przyjętymi standardami i zawierają:

  1. Część marketingową – obejmującą analizę konkurencyjności, plany marketingowe oraz kluczowe czynniki sukcesu i analizę SWOT.
  2. Część organizacyjną – określającą optymalną strukturę organizacyjną.
  3. Część finansową – obejmującą kompleksową ocenę przyszłej i bieżącej sytuacji finansowej, projekcje przychodów i kosztów, prognozę przepływów pieniężnych i inne części istotne ze względu na dane przedsięwzięcie inwestycyjne.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółowych informacji na temat biznes planu dla Państwa firmy.

AM HR Sp. z o.o

ul. Grunwaldzka 7
73-110 Stargard Szczeciński

Tel. 606 704 163

email: biuro@am-hr.pl

formularz kontaktowy

mapka